E. coli trivalent I polyvalent antiserum: 0111 + 055 + 026 #3557331